Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 12.06.2017

Uwielbienie, które prowadzimy w katedrze lubelskiej wymaga od nas sporej dyscypliny. Jak modlić się, żeby nie angażować naszego Pana, nie "zlecać Mu" zajęcia się naszymi sprawami: pomóż, uwolnij, uzdrów, daj, błogosław...., ale żeby tylko na Niego patrzeć i mówić jaki On jest i jakie Jego dzieła rozpoznajemy i słuchać. Przecież On ma plan, On nas widzi, ma plan dla nas, dla miasta, dla Polski.... Chodzi więc o usłyszenie, rozpoznanie Jego planów, potem modlitwa staje się prosta.

TOP