Rekolekcje kapłańskie w Dąbrowicy/Lublin 23-26.11.2020 - ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW)

Rekolekcje kapłańskie "Chrystusowy kapłan na trudne czasy. Wyrusz w drogę z ks. Dolindo Ruotolo"

Organizator: Szkoła Formacji Duchowej 
Termin: 23-26 listopada 2020. Rozpoczęcie 23.11.2020 godz. 16.00, zakończenie 26.11.2020 Eucharystią o godz. 10.00.
Miejsce: Dąbrowica k/Lublina, Dom Spotkania Caritas
Prowadzący: Ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW Warszawa) - nasz serdeczny Przyjaciel!

Przyjmujemy tylko 30 zgłoszeń w tym roku!

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.  W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zresztą, wystarczy wpisać jego nazwisko w internecie.

Koszt: 450 zł (mieszkanie, wyżywienie, organizacja rekolekcji) za pokój 1-osobowy, 400 zł  za pokój 2-osobowy. 

Zapisy: Podstawą do wpisania na listę uczestników rekolekcji jest wpłata na konto Szkoły Formacji Duchowej całej kwoty 450 zł/400 zł za rekolekcje i wysłanie zgłoszenia na nasz adres mailowy sfd@diecezja.lublin.pl. Nr konta bankowego: Alior Bank
61 2490 0005 0000 4500 6604 4349
(z dopiskiem Rekolekcje Skrzypczak). Oczywiście, w związku z ograniczeniami epidemicznymi i losowymi wpłaty w całości będą do zwrotu, gdyby rekolekcje nie mogły się odbyć lub ktoś nie mógł przyjechać.

Zaświadczenia i zwolnienia:

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

PROGRAM: podamy wkrótce

 

TOP