Rekolekcje kapłańskie - ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW)

ZAPOWIEDŹ!! Rekolekcje kapłańskie "KAPŁN: PROROK CZY URZĘDNIK?"

Organizator: Szkoła Formacji Duchowej 
Termin: Listopad 2021 (dokładna data zostanie podana 01.10.2021
Miejsce: Nałęczów, 
Prowadzący: Ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW Warszawa) - nasz serdeczny Przyjaciel!

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.  W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zresztą, wystarczy wpisać jego nazwisko w internecie.

Koszt: podamy 1.10.2021

Zapisy: Prosimy o wysłanie zgłoszenia na nasz adres mailowy sfd@diecezja.lublin.pl w celu rezerwacji miejsca. Po 1.10.2021 będziemy przyjmowali wpłaty za rekolekcje i ustalimy listę uczestników oraz będzie możliwość wybrania pokojów jedno lub dwuosobowych.

Zaświadczenia i zwolnienia:

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

PROGRAM: podamy wkrótce

Ks. prof. R. Skrzypczak prosi o wyrozumiałość i cierpliwość, ma chorą mamę i 1.10.2021 będzie znał szczegóły swojej pracy, wtedy podamy wszystkie konkrety dotyczące rekolekcji.

 

TOP