W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

  • Neokatechumenat

    Często dopiero doświadczenie głębokiego kryzysu egzystencjalnego, brak sensu życia, konflikty w rodzinie, małżeństwie, choroba kogoś bliskiego czy inne trudne doświadczenie, które uzmysławia nam naszą niemoc i kruchość skłaniają do poszukiwania Boga i Jego miłosiernej miłości.  „Katechezy zwiastowania”, które rozpoczynają Drogę Neokatechumenalną  wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, są głoszeniem KERYGMATU – Dobrej Nowiny o Chrystusie, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał i to przepowiadanie jest uobecnianiem tegoż Żyjącego i Obecnego Pana w Kościele, który tu i teraz przychodzi, aby udzielać nam nowego życia, nowej nadziei i miłości – udzielać nam swego Ducha Świętego.

    Infomracje o katechezachTOP