Przebieg nabożeństwa o uwolnienie i uzdrowienie rodziny

Nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie rodziny i przodków