Sobota, 1 czerwca (J 16, 23b-28)

Prosić w Imię Jezusa

Jednym z powodów, dla których wielu chrześcijan gorszy się i wątpi w moc Boga, są niewysłuchane modlitwy.

Tak im się wydaje. Dlatego w głębi serc wielu wątpi w prawdziwość zdań podobnych temu z rozważanej ewangelii. Nie rozumiemy, że prośba w Imię Jezusa nie jest jakąś magiczną formułą, która ma być bardziej skuteczna niż inne modlitwy. W Imię, to znaczy tak jak On, na przykład w Ogrójcu. List do Hebrajczyków mówi, że Jezus „został wysłuchany dzięki swej uległości” (5, 7). Ta modlitwa bezgranicznej ufności Jezusa do Ojca staje się faktem. Jezus żyje.

Ojcze, daj mi dziecięcą ufność w Twoje słowa i naucz mnie modlić się w Imię Jezusa. Bowiem potrzebuję i chcę Jezusowej radości.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP