Maria Vadia ("Magnificat" - USA) - Moc Pana (mp3)

Maria Vadia ("Magnificat" - USA)
Świadectwo wygłoszone na KUL 01.05.2010 podczas "Czasu Chwały"
organizowanego przez Oddział Lubelski "Magnificatu" 
TOP