Trzecia Niedziela Adwentu, 16 grudnia (Łk 3,10-18)

Wstęp do nawrócenia

Religie, które głoszą konieczność przestrzegania określonych zasada postępowania,

czyli posiadające kodeksy moralne, równocześnie zawierają rytuały oczyszczające, które symbolicznie wyrażają oczyszczenie ze zła, czyli nie-przestrzegania zalecanych zasad. Działalność Jan Chrzciciela mieści się dokładnie w takiej religijności, ale z jednym ważnym zastrzeżeniem. Janowy chrzest wodą jest przygotowaniem do przyjęcia Ducha Świętego, którego otrzymujemy od Jezusa. Stąd ważny wniosek dla nas: umiejętność nazwania swoich grzechów, wyznania popełnionego zła to dopiero wstęp do chrześcijaństwa. Bowiem pełnią jest życie w Duchu Świętym. A my tak często ograniczamy chrześcijaństwo do dobrego postępowania i nie czynienia zła.

Daj mi Panie łaskę poznania i wyznania moich grzechów, abym widząc słabość mojej natury nieustanie pragnął żywej obecności Ducha Świętego.

ks. Maciej Warowny

TOP