Niedziela, 17 lutego (Łk 6, 17. 20-26)

Błogosławieństwo czy przekleństwo?

Kazanie na Równinie, odpowiednik Mateuszowego Kazania na Górze rozpoczynającego się ośmioma błogosławieństwami, nawiązuje do nakazu,

który otrzymał Mojżesz: „Gdy Pan, Bóg wasz, wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal”. W ten sposób Łukasz ukazuje, że to Jezus wprowadza nas do Ziemi Obiecanej, a Jego nauka jest jedynym wypełnieniem Prawa nadanego przez Boga. Ta nowa Ziemia Obiecana nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek terytorium, bowiem to sam Jezus jest naszą Ziemia Obiecaną. Przyjmując jego naukę stajemy się mieszkańcami tej ziemi, jak wyraził to Jan Ewangelista: „my trwamy w Nim, a On w nas”.

Panie Jezu, daj mi codzienne pragnienie jednoczenia się z Tobą, abym w Tobie doświadczał mocy błogosławieństw. Zabieraj ode mnie idolatrię bogactw, sukcesów, nieustannej zabawy i konieczności zaspokajanie wszelkich pragnień i potrzeb.

ks. Maciej Warowny

TOP