Poniedziałek, 18 marca (Łk 6, 36-38)

Być miłosiernym na wzór Boga

Miłosierdzie Boga przywraca życie człowiekowi, który zatraca się w złu.  W miłosierdziu nie ma nic z naiwności, ale jest wyraźne oddzielenie grzechu i grzesznika.

Miłosierdzie to postawa wobec człowieka, który grzeszy. On w oczach Boga zawsze zasługuje na przebaczenie. Jednym z kłamstw naszej epoki jest unikanie prawdy o grzechu, relatywizowanie zła. Dlaczego? Bo bez łaski Boga, bez obecności Ducha Świętego nie potrafimy przebaczać. Dlatego tak ważna jest misja chrześcijan w świecie, bowiem drogą do rozwiązywania problemów nie może być udawanie, że zła nie ma, ale jest nią ogłaszanie miłosierdzia Boga wobec grzeszników.

Panie, nie pozwól, abym tracił moje siły sądząc i oskarżając grzeszników, ale poślij mi Swego Ducha, abym czynił w świecie Twoje Miłosierdzie!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP