Wtorek, 19 marca (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

Pobożny znaczy posłuszny Bogu

Nie rozumiejąc do końca, co się wydarzyło, Józef postanawia działać tak, aby ochraniać Maryję. Interwencja anioła zmienia jego plany.

Do ludzkiej dobroci, Józef musi dołączyć zawierzenie Bogu. Musi dokonać aktu zaufania słowu anioła przeciwko własnemu rozumowaniu. Czyni to i ten właśnie akt jest znakiem prawdziwej pobożności. Jest takie opowiadanie, napisane na sposób żydowskiego midraszu, w którym Józef pyta Maryję: „Dlaczego mi nie powiedziałaś wszystkiego o Dziecku?” Na co Ona odpowiada: „Kimże jestem, aby stawać pomiędzy tobą, a Bogiem?”

Józefie, milczący Apostole Jezusa, proś za mną, aby moja pobożność nie była rytuałem gestów, słów i ludzkiej mądrości, lecz aby była posłuszeństwem Bogu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP