Czwartek, 21 marca (Łk 16, 19-31)

Wiara ze słuchania Słowa

Przekonanie o tym, że jakieś nadzwyczajne wydarzenie, na przykład otrzymanie pouczenia od zmarłego, pomoże wierzyć w Boga,

albo będzie punktem zwrotnym w życiu religijnym, towarzyszy od zawsze człowiekowi rozdartemu pomiędzy egoizmem, a poczuciem obowiązku względem Boga. Ale jest to iluzja. Jezus jednoznacznie wskazuje na jedyny sposób, który prowadzi do wiary i posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Jest to słuchanie Słowa Bożego. Codzienny, prozaiczny trud, który ma moc, aby przemieniać ludzkie życie, aby nadawać nowe oblicze rodzinom i całym społeczeństwom.

Panie, daj mi wytrwałość w formowaniu mojego życia poprzez słuchanie Twego Słowa, poprzez pokorne posłuszeństwo, temu, co do mnie mówisz. Czyń ze mnie świadka, że Twoje Słowo ma moc zbawiania człowieka!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP