Sobota, 23 marca (Łk 15,1-3.11-32)

Miłosierny Ojciec

Jakie cierpienie jest konieczne, aby człowiek zrozumiał, że nie potrafi uczynić siebie szczęśliwym?

Jakie doświadczenie musi zburzyć nasze iluzje na temat naszej uczciwości, porządności, mądrości, byśmy na wzór marnotrawnego syna chcieli dostrzec i wyznać nasz grzech i prosić Ojca o przebaczenie? Nasza cywilizacja, odrywając nas od Boga, czyni ogromny wysiłek, aby utrzymywać nas w iluzji ziemskiego szczęścia „w zasięgu ręki”. A my, dostrzegając, że świat pogrążą się w kryzysie, nie chcemy dostrzec, że źródłem tego kryzysu jest budowanie świata, w którym nie ma miejsca dla Boga i Jego praw.

Panie Jezu, daj mi nawrócenie serca na wzór marnotrawnego syna, abym dostrzegł absurd grzechu i z ufnością zwrócił się ku twemu miłosierdziu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP