Środa, 27 marca (Mt 5, 17-19)

Nie zmieniać Prawa, ale nawrócić serce

Wiele razy Kościół jest oskarżany o przestarzałość, nienadążanie za duchem czasu, nieumiejętność dostosowania się do wymogów nowoczesnego świata.

Oskarżenia te biorą się z fałszywego postrzegania Kościoła, jako nauczyciela moralności, a chrześcijaństwa, jako zbioru zasad, których należy przestrzegać. Nie dostrzegamy, że Kościół jest przede wszystkim miejscem spotkania z Jezusem, miejscem zakochania się w Nim i doświadczenia Jego Miłości. Dla osób, które tego doświadczyły, przestrzeganie przykazań i nauczania Kościoła nie jest ciężarem, ale konieczną konsekwencją miłości i sposobem chronienia osobistej relacji z Jezusa.

Panie Jezu, daj mi łaskę trwania w Twojej przyjaźni, daj mi serce kochające Ciebie, daj mi łaskę życia Dobrą Nowiną!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP