Wielka Sobota, 20 kwietnia (Mk 16, 1-7)

Dzień bez „własnej” Ewangelii

Tak naprawdę Wielka Sobota nie ma „swej” Ewangelii. Podany wyżej teks należy już do celebracji Wigilii Paschalnej, czyli Niedzieli Zmartwychwstania.

Kościół jakby „zastyga w bezruchu”. Spowiedź, święcenie pokarmów, ale w gruncie rzeczy bezruch i oczekiwanie. Bo jeśli nie było by Zmartwychwstania, jaki sens miałyby wszystkie nasze wysiłki, aby słuchać Słowa, wierzyć, nieść Dobrą Nowinę? Jaką Dobrą Nowinę moglibyśmy zanieść innym? Dlatego tego dnia postawmy sobie pytanie, czy rzeczywiście zmartwychwstanie Jezusa jest dla mnie najważniejszym wydarzeniem w historii świata oraz najważniejszym wydarzeniem dla mojego życia?

Za każdym razem, kiedy przychodzisz do mnie, Panie, chcesz usunąć ode mnie wszelki lęk. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za Twoje nieustanne „Nie bójcie się!”

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP