Czwartek, 6 czerwca (J 17, 20-26)

Jedność uczniów

W ostatniej części modlitwy Jezusa pojawia się usilna prośba o jedność uczniów, wraz z uzasadnieniem, „aby świat uwierzył”.

Modlitwa o jedność mocno kontrastuje z obrazem naszego życia, gdzie nie tylko w świecie polityki czy spraw społecznych, ale także w codziennych relacjach, posiadanie racji przedkładamy ponad życie w jedności. A kiedy posiadanie racji dominuje nad jednością w życiu wspólnoty Kościoła, wówczas dokonuje się rzecz tragiczna, bowiem świat nie może dostrzec obecności Chrystusa. Nasze przekonanie o posiadaniu racji nie na wiele się zdadzą, jeśli ich owocem nie jest jedność uczniów Chrystusa.

Panie Jezu, w świecie pełnym podziałów, rywalizacji i konfliktów daj Twemu Kościołowi dar jedności, aby orędzie Dobrej Nowiny mogło być przyjęte przez tych, którzy Cię nie znają.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP