Poniedziałek, 10 czerwca (J 2, 1-11)

Testament Maryi

Pobożność maryjna, czy może lepiej powiedzieć, pobożność naszej Matki, której Ona chce nas nauczyć, wyraża się w prostym zdaniu: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Pobożność nie słów, ale czynów. Pobożność słuchania i posłuszeństwa. Kana Galilejska ukazuje Boga, który przychodzi, aby poślubić swą Oblubienicę, Kościół. Maryja, nasza Matka, mówi Oblubienicy, w jaki sposób ma kochać swego Oblubieńca. Ona, która była we wszystkim posłuszna Bogu, dzieli się z nami mądrością swojej wiary. Jest jak doświadczona niewiasta, która tłumaczy pannie młodej, jak należy okazywać miłość swemu mężowi.

Maryjo, proś za mną, abym tak jak Ty potrafił słuchać i być posłusznym. Abym na Twój wzór napełniał moje serce Słowem Boga, medytował je i nim żył.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP