Wtorek, 11 czerwca (Mt 10, 7-13)

Kto zasługuje na apostolski pokój?

Mentalność zasług, rozumianych jako dobre uczynki, za które otrzymamy natychmiastową nagrodę w doczesności i niebo po śmierci, jest źródłem wielu niepokojów, zabobonnych praktyk czy wręcz nerwic i obsesji.

A Jezus nie pragnie, byśmy „zasługiwali”, lecz byśmy przejęli Jego dary. Wskrzeszenia, uzdrowienia, oczyszczenia, egzorcyzmy to znaki darmowej miłości Boga, w której nie ma miejsca na poczucie, że jestem „bardziej godny” lub, że „zasługuje na …”. Darmowa miłość to także darmowa posługa. To w niej zawiera się największe świadectwo o Bożym pokoju, który objawia się tam, gdzie Dobra Nowina jest głoszona i przyjmowana.

Panie Jezus, obdarz mnie swoim pokojem i w ten sposób także ze mnie czyń świadka i apostoła Twej miłości do każdego człowieka.

ks. Maciej Warowny

TOP