Środa, 12 czerwca (Mt 5, 17-19)

Prawo Krzyża

Prawo, o którym mówi Jezus, miało być dla człowieka drogą do szczęścia.

A w efekcie stało się i do dziś jest dla wielu, niewolą zakazów i nakazów. Jezus przychodząc na świat chce nam ofiarować Prawo wypełnione do najdrobniejszego detalu. Czyni to poprzez Krzyż. Kochając i ufając Ojcu wydaje się w ręce ludzi. Kocha Boga i bliźniego. I tak wypełnione Prawo ofiaruje każdemu z nas. Chcesz być wolnym i szczęśliwym? Przyjmij od Jezusa dar Prawa wypełnionego, przyjmij Krzyż, na którym wypełniła się Miłość. Jak? Idąc za Jezusem i niosąc swój krzyż, prawdziwe wyzwolenie ze wszystkich niewoli, które nie pozwalają nam kochać.

Nie o iluzję życia bez Prawa proszę Cię, Panie, ale o Prawo wypełnione, pełne łaski, o zdolność kochania Ciebie oraz mego bliźniego tak, jak Ty go kochasz.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP