Poniedziałek, 24 czerwca (Łk 1, 57-66. 80)

Bóg wierny obietnicy

Niemy Zachariasz jest figurą człowieka niedowierzającego, który prosi Boga o łaskę, ale w głębi serca nie ufa, że jest to możliwe, kiedy anioł zwiastuje mu spełnienie prośby.

Usta Zachariasza są zamknięte aż do czasu, kiedy może on potwierdzić, że Bóg jest wierny, że jego syn, narodzony ze starej i bezpłodnej żony, jest prawdziwą łaską od Boga. Zachariasz otwiera usta, aby wielbić Boga. W tym znaku zawiera się także najgłębszy sens naszej zdolności mówienia – uwielbianie Boga. Złamanie tradycji nadawania imienia wskazuje na sens tych narodzin. Bóg czyni rzeczy nowe, faktycznie działa w historii człowieka.

Chcę Cię uwielbiać, Panie, w każdej sytuacji mojego życia, w każdym doświadczeniu. Otwieraj moje usta, abym mógł mówić, że Ty jesteś Bogiem wiernym.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP