Wtorek, 25 czerwca (Mt 7, 6. 12-14)

Ciasna brama

Przekroczenie bramy jest znakiem przejścia do innej rzeczywistości.

Bramą, o której mówią Psalmy, nawołując do jej otwarcia, jest brama świątyni, przez którą pielgrzymi wchodzili, aby znaleźć się w obecności Boga (Ps 118, 19n). Ten, kto w doczesności zaczyna żyć życiem wiecznym, kochać brata, tak jak Chrystus kocha, jest rzeczywiście w obecności Boga, przeszedł przez ciasną bramę. Tą bramą jest Krzyż, na którym człowiek oddaje swe życie w ręce Boga. To Krzyż daje mądrość konieczną do wypełnienia wszystkiego, czego wymaga Prawo i Prorocy. To Krzyż uczy nas takiej ewangelizacji, aby nie narazić na zniszczenie naszego zaufania Bogu.

Porzucenie przestronnych dróg wydaje się trudne, ale Ty, Panie, odkrywaj przede mną radość kroczenia wąską drogą i przekraczania ciasnej bramy Krzyża.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP