Środa, 26 czerwca (Mt 7, 15-20)

Cierpliwość w rozeznaniu owoców

Umiemy ostrzegać przed prostymi niebezpieczeństwami: tablice, światła, bariery, alarmy.

Ale kto nas ostrzega przed słuchaniem fałszywych proroków, kto nam pokazuje fałsz pięknie wygłaszanych programów, kto nas przestrzega przed angażowaniem się po stronie dobrze ukrytego zła? Oczekiwanie na owoce często przekracza zdolność jednego pokolenia, a w dzisiejszym natłoku informacji wystarczy kilka tygodni, by zapomnieć o kłamstwach i głupstwach ogłaszanych z mocą „prawd objawionych”. Dlatego nie wolno nam zapomnieć nauki Pawła o owocach Ducha Świętego. Są to: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” (Ga 5, 22n)

Proszę Cię o mądrość, abym potrafił dostrzec prawdę o owcach tych poglądów i idei, które mnie urzekają i pociągają. Daj mi mądrość konieczną do wybierania tego tylko, co wydaje dobre owoce.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP