Czwartek, 27 czerwca (Mt 7, 21-29)

Wola Ojca

„Dom na skale” jest naturalnym pragnieniem budowania swego życia na solidnym oparciu.

Ale bez posłuszeństwa Słowu Boga, bez przyjęcia Jego światła, to, co my uznajemy za solidne jest często tylko piaskiem. To o tym mówi Kazanie na Górze. Pieniądze, uznanie innych, honory, kariera, pobożność na pokaz, sprowadzenie modlitwy do zewnętrznych formuł, to wszystko są „domy na piasku”, które nie przetrwają żadnej konfrontacji z przeciwnościami cierpienia, porażki, odrzucenia, czy prześladowań. Jest tylko jedna metoda, aby zbudować dom na skale: poznać i pełnić wolę Ojca.

Każdego dnia wypowiadam słowa modlitwy „Ojcze nasz”. Dlatego proszę, aby prośba o pełnienie Twoje woli nie była wyuczoną formułką, ale szczerym pragnieniem mego serca.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP