Środa, 10 lipca (Mt 10, 1-7)

Świadkowie Królestwa

Już poprzez sam sposób wymieniania imion Mateusz podkreśla, że nie można być Apostołem, nie będąc posłanym, aby głosić nadejście królestwa niebieskiego.

Na chrzcie otrzymaliśmy imię, zostaliśmy włączeni w poczet uczniów Chrystusa, a w obrzędzie namaszczenia dokonało się nasze wybranie na urząd proroka. Dlatego nieustannie musimy stawiać sobie pytanie o to, jak wypełniamy tę misję? Jezus wybrał z imienia nie tylko Dwunastu, ale każdy z nas, stosownie do stanu życia, jest także wybrany i posłany. Jednak przyglądając się naszemu społeczeństwu ludzi w zdecydowanej większości ochrzczonych trudno powiedzieć, że cenimy sobie to wybranie.

Budowanie Twego królestwa wymaga ciągle nowych misjonarzy, dlatego proszę Cię o nich. A jeśli taka jest Twoja wola, także mnie posyłaj do tych, którzy Cię nie znają.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP