Sobota, 13 lipca (Mt 10, 24-33)

Kto zna liczbę swoich włosów?

Doświadczenie, że Bóg troszczy się o moje życie, kocha mnie, zna moje problemy i trudności, jest jednym z podstawowych wymiarów żywej wiary.

Przeciwności i prześladowania nie sprzeciwiają się temu doświadczeniu, a raczej dowodzą Bożego pragnienia, aby tak przeżywana i rozumiana wiara stałą sie udziałem każdego człowieka, także tego, który uwikłany w grzech, odrzuca wezwanie do nawrócenia i pełnienia woli Ojca. Bóg nie izoluje swoich wybranych w bezpiecznych gettach, ale posyła ich do świata z orędziem Dobrej Nowiny i świadectwem życia przemienionego miłością Boga.

Każdego dnia na nowo potrzebna jest mi Twoja łaska, na nowo potrzebuję zaufania, że w każdym doświadczeniu jesteś przy mnie. Odnawiaj je, Panie, każdego dnia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP