Poniedziałek, 15 lipca (Mt 10, 34-11, 1)

Prawdziwy pokój

Jedyny prawdziwy pokój, to ten przyniesiony przez Jezusa. Jest on owocem miłości, daru czynionego z samego siebie.

Dlatego nie istnieje pokój za cenę utraty wiary, za cenę wyrzeczenia się Chrystusa. Kłamstwem jest każda obietnica pokoju, domagająca się odsunięcia Boga na dalszy plan. Ten, kto chce doświadczyć pokoju jest wezwany do brania swego krzyża i kroczenia za Jezusem. Krzyż jest bowiem znakiem daru czynionego ze swego życia. I nikt nie potrafi uczynić tego daru bez absolutnego pierwszeństwa miłości do Boga wobec wszystkich innych relacji miłości. Stosownie do zdania św. Augustyna: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.”

Świat potrzebuje pokoju, nasz naród potrzebuje pokoju, nasze rodziny potrzebują pokoju. Ale tylko Twój pokój jest trwały. Dlatego ucz nas, Panie, jak czynić twój pokój w naszym życiu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP