Czwartek, 8 sierpnia (Mt 16, 13-23)

Od „skały” do „szatana”

Bardzo niewielki dystans dzieli obietnicę stania się Skałą od bycia nazwanym szatanem.

Pomiędzy tymi dwoma wypowiedziami jest sprzeciw Piotra wobec męki, śmierci i zmartwychwstania. To stosunek do tajemnicy Krzyża decyduje o tym, czy jesteśmy budowniczymi Chrystusowego Kościoła, czy szatańskimi niszczycielami, którzy nie chcą słuchać Boga i pełnić Jego woli. Scena ta ukazuje rozdźwięk pomiędzy ludzkim sposobem liczenia kosztów i zysków w naszym życiu, a Bożą metodą działania. Bycie uczniem Jezusa, czas spędzany na formacji, ma za cel przemianę naszego sposobu myślenia, tak, aby zacząć myśleć „po Bożemu”.

Wiesz, Panie, że mój krzyż zawsze mnie przeraża, ale chcę być Twoim uczniem. Krocząc za Tobą i słuchając Ciebie, chcę się nauczyć nowego, nieznanego mi sposobu myślenia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP