Sobota, 10 sierpnia (J 12, 24-26)

Umrzeć już dziś

Wiara, osobista więź z Chrystusem, nie jest teoretyczną gotowością, aby oddać swoje życie Chrystusowi.

Zadowoleni, że żyjemy w czasach, gdy w naszej ojczyźnie nie zabija się fizycznie chrześcijan, możemy spokojnie medytować wielkość powołania do męczeństwa. Ale nic z tego. Wiara jest ZAWSZE darem czynionym z własnego życia. Niekiedy zewnętrznym znakiem tego daru jest męczeńska śmierć. Istnieje dar z życia bez męczeństwa, ale nie może istnieć wiara bez daru. Dlatego słowo o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać owoc, dotyczy każdego ochrzczonego. Ten, kto kocha swoje życie na tym świecie, nie tylko nie może być męczennikiem, ale nie może być chrześcijaninem.

Obiecujesz chwałę tym wszystkim, którzy idąc za Toba, Panie, „nie przeceniają swojego życia”. Dlatego obdarzaj mnie nieustannie pragnieniem takiego naśladowania Ciebie, aby przynieść obfity owoc.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP