Niedziela, 11 sierpnia (Łk 12, 32-48)

Nie bój się!

Bóg przychodząc do człowieka przynosi mu pokój, który usuwa lęk. Jezusowe „nie bój się” nie jest ani moralizowaniem, ani naiwnym pocieszeniem.

On jest Księciem Pokoju, który pokonał śmierć, główną przyczynę naszych lęków. Ale tylko ten może trwać w Jezusowym pokoju, kto przyjmie Jego sposób życia. Rozważana Ewangelia wskazuje na trzy konieczne elementy: wyrzeczenie się idolatrii pieniądza, pragnienie bycia z Jezusem oraz pełnienie woli Boga. To te postawy czynią z nas „posiadaczy” królestwa Bożego, zdolnych do miłości, z sercem prawdziwie kochającym Boga.

Dzisiejszy świat nie myśli o wieczności, nawet nie troszczy się o losy następnych pokoleń. Pozwól mi w takim świecie być świadkiem innego, wiecznego życia, które przewidziałeś dla każdego człowieka.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP