Poniedziałek, 12 sierpnia (Mt 17, 22-27)

Więcej niż podatek

Płacenie podatku świątynnego było obowiązkiem każdego dorosłego Izraelity, aby mógł być sprawowany kult, aby Świątynia była znakiem obecności Boga pośród swego ludu.

Jezus jest nie tylko Synem wolnym od podatku, ale umierając na krzyżu odda największy kult Bogu. To nie ofiary składane w świątyni stanowią o prawdziwym uwielbieniu Boga przez wierzących, ale kult w Duchu Bożym (por. Flp 3, 3), który jest nieustannym uwielbieniem Boga „czy to przez życie, czy przez śmierć” (Flp 1, 20). To tego prawdziwego kultu, w Duchu i Prawdzie (J 4, 23n) pragnie Ojciec, kultu, który płynie ze zjednoczenia z tajemnicą Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa.

To my jesteśmy świątynia, która ma ukazywać światu obecność Boga. Dlatego nie pozwól, Panie, abym moją wiarę w Ciebie sprowadzał do zewnętrznych gestów czy dobrze wypełnionych obowiązków, ale daj mi przez mój krzyż świadczyć o Miłości Ojca.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP