Środa, 14 sierpnia (Mt 18, 15-20)

Aby Jezus był obecny

Nakaz pojednania się z bratem, który jest przedstawiony z niemalże proceduralną dokładnością, rozwijający się poprzez cztery kolejne etapy,

nie jest skierowany do szczególnie gorliwych chrześcijan, ale winien stanowić codzienny element naszego życia. Nie wolno go także ograniczać do pewnej „techniki” pojednania, koniecznego dla budowania wspólnoty Kościoła, ale jest on drogą do szukania prawdziwej obecności Jezusa pośród nas. W kontekście upomnienia i pojednania Jezus daje nam władzę, która przekracza ziemską rzeczywistość. Ale moc tej władzy ma służyć temu, aby Chrystus był pośród nas.

Niech nie będzie w moim życiu upomnienia, które służy potępieniu i odrzuceniu albo płynie z pychy. Ale sprawiaj, Panie, aby jakiekolwiek wskazanie na zło w życiu bliźniego miało jeden cel, budowanie jedności i pragnienie Twej obecności pośród nas.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012