Czwartek, 15 sierpnia (Łk 1, 39-56)

Wiara Maryi

W swym hymnie uwielbienia Boga, Maryja nie tylko wychwala Stwórcę, ale także ukazuje to, co stanowi istotę jej wiary. Jest to pełna radości wiara w Boga, który dostrzega pokornych i działa w ich życiu.

Jeśli stają się wielkimi, to dzięki Jego łasce. Jest święty, przekracza to, co my możemy o Nim powiedzieć. Jest miłosierny, działa w historii na korzyść pokornych, a upokarza pychę. Jest wierny, dotrzymuje swych obietnic. Kantyk Elżbiety ukazuje wielkość wiary Maryi, która jest owocem zaufania, że słowa usłyszane od Boga na pewno się wypełnią, że Bóg jest prawdziwym gwarantem swych obietnic. A jaka jest nasza wiara?

Maryjo, wzięta z ciałem i duszą do Nieba, wstawiaj się za mną, proś, aby moja wiara była na wzór Twej wiary, abym tak jak Ty, potrafił całkowicie zaufać Słowu Boga i być mu posłusznym.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP