Piątek, 16 sierpnia (Mt 19, 3-12)

„Poślubić w Panu” (1 Kor 7)

Dialog o wierności małżeńskiej ukazuje, że nawet tak naturalny związek, jakim jest małżeństwo, musi być poddany działaniu łaski Bożej.

Życie w stanie małżeńskim dzięki wierze staje się miejscem doświadczania największej i jedynej miłości, którą Bóg ma ku człowiekowi. Dlatego Jezus przenosi wierność małżeńską z porządku czysto ludzkiego, gdzie „rachunek korzyści i strat” decyduje o trwaniu związku lub o rozwodzie, na płaszczyznę wiary, gdzie małżeństwo realizuje Boży plan uczynienia człowieka szczęśliwym, poprzez uzdolnienie go do prawdziwej miłości, do czynienia z siebie samego darmowego daru dla współmałżonka.

Panie, który ukochałeś człowieka miłością bez granic, obdarzaj małżonków łaską wzajemnej miłości, mądrością codziennego przebaczania i wzajemną wiernością, aby na ziemi byli obrazem Twej miłości.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP