Piątek 23 sierpnia (Mt 22, 34-40)

Obietnica miłości

Jak wypełnić przykazanie, które w naszym rozumieniu odwołuje się do uczucia?

Przecież do miłości nie można zmuszać, nie można jej narzucać, nie można jej „sobie dać”. Ale przykazanie miłości nie jest przymusem kochania, ono jest obietnicą, którą Bóg pragnie w nas zrealizować swoją mocą. Miłość chrześcijańska nie jest uniesieniem emocjonalnym, nie jest egzaltacją umysłu wobec pięknych teorii, ale jest przyjęciem daru, który Bóg przygotował nam na Krzyżu, zdolnością ofiarowania siebie samego Bogu i braciom. Do tej miłości nieustannie dojrzewamy i jest ona ciągłym zadaniem, nigdy nie wypełnionym do końca, bowiem końcem miłości jest zjednoczenie z Bogiem, wieczna komunia w Niebie.

Chcę Cię kochać, tak jak Ty Mie ukochałeś. Na twoją miłość chcę odpowiedzieć moją miłością, ale bez Twej łaski, bez Ducha Świętego, nie potrafię tego uczynić. Pomóż mi, Panie!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP