Wtorek, 3 września (Łk 4, 31-37)

Jak być wiernym Bogu?

To już nie krzyk demona, ale to my kontynuujemy demoniczne oskarżanie Jesusa za każdym razem, kiedy mówimy, że Ewangelia jest nieżyciowa, zbyt skomplikowana, zbyt wiele wymaga od „zwykłych ludzi”.

I wówczas okazuje się, że to my potrzebujemy Jezusowego słowa z mocą, aby być uwolnionymi od naszych zniewoleń: gniewu, osądzania bliźnich, nałogów, które obłudnie nazywamy przyzwyczajeniami, fałszywych opinii, bezmyślnego zaufania modom czy medialnym przekonaniom. Także i dziś słowo Jezusa nie niszczy, ale uzdrawia, uwalnia od zła, które oskarża innych.

Dziś, kiedy Cię słucham, Jezu, ja także chcę byś uwalniał moje życie spod mocy zła i egoizmu, byś otwierał moje usta do uwielbiania Ciebie, do wyznawania, że Ty jesteś jedynym dawcą życia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP