Piątek, 13 września (Łk 6, 39-42)

Belka w oku? Niemożliwe!

Nierealność Jezusowego porównania przerasta nasze mniemanie o możliwym stopniu własnego zaślepienia. Drzazga w oku?

To możliwe, nic szczególnego, ale belka? A jednak Jezus dokładnie ukazuje ogrom naszego zaślepienia w stosunku do naszych własnych słabości i grzechów. Łatwo umyka naszej uwadze to, iż najchętniej i najgorliwiej chcemy naprawiać u naszych bliźnich te błędy, których w żaden sposób nie chcemy dostrzec w swoim życiu. Potrzebujemy dużo światła, aby przejść od naiwnej postawy, że „to nie mój problem, to mnie nie dotyczy”, do szczerej refleksji, że ja także muszę być korygowany.

Kiedy przyjdzie mi myśl, że muszę koniecznie „pouczyć” mojego brata, daj mi, Panie, łaskę refleksji, abym dostrzegł, że ja także potrzebuję korekty.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP