Sobota, 14 września (J 3, 13-17)

Kontempluj Krzyż Jezusa

Wywyższenie miedzianego węża na pustyni uzmysławia nam, że Lud musi kontemplować przyczynę swej śmierci.

Paradoks węża miedzianego właśnie na tym polega. Patrz z wiarą i zaufaniem Bogu na to, co cię niszczy, a będzie żył. Nie wąż ocala, ale Bóg okazuje swą moc w życiu człowieka, który Mu ufa. Krzyż Jezusa denuncjuje naszą niezdolność kochania Boga, siebie samego i naszych bliźnich, nasz bunt przeciwko wezwaniu do przemiany naszego życia, przeciwko wezwaniu do zaufania Bogu bardziej niż sobie. Człowiek nie godzi się z Jezusową diagnoza, że źródłem zła jest serce człowieka.

Panie Jezu, daj mi łaskę i siłę, abym kontemplując Twój Krzyż dostrzegł w nim to, co mnie niszczy i otrzymał łaskę niesienia mojego krzyża opierając się na Twej miłości.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP