Niedziela, 15 września (Łk 15, 1-32)

Nie słowa, ale serce

Miłosierdzie Boga jest dostępne nie dla tego, kto potrafi przygotować piękną „mowę pokutną”, ale dla tego, kto w swym sercu uznał absurdalność popełnionego zła i postanawia je porzucić oraz jest gotów przyjąć na siebie konsekwencje własnych czynów.

Powrót do ojca jest dla młodszego syna wyznaniem, że ojciec miał rację i że musi ponieść słuszne konsekwencje swej głupoty. Ale Ojciec nie chce mieć niewolników w swoim domu. Jego miłość obdarza wolnością, nawet wówczas, gdy jasne jest, że człowiek mylił się w swym uporze. Pewność, że ojciec kocha taką miłością, pozwala podjąć drogę powrotu.

Panie, nie pozwól mi trwać w grzechu, daj mi odwagę wyznania zła i prośby o przebaczenie. Daj śmiałą gotowość ponoszenia konsekwencji, ale w zaufaniu Twemu Miłosierdziu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP