Środa, 18 września (Łk 2, 41-52)

Niezastąpiony ból

Jezus zdumiewa nauczycieli Pisma bystrością swego umysłu i odpowiedziami. Dlaczego więc nie dostrzegł, że będzie sprawcą bólu serca dla Józefa i Maryi?

A jednak pozostaje na własna rękę 3 dni w Jerozolimie. Prawdziwa wierność Ojcu zawsze jest znakiem krzyża, śmierci, z której rodzi się nowe życie. Jezusowe 3 dni „w tym, co należy do Ojca” zapowiadają najważniejsze w historii świata 3 dni męki, śmierci i zmartwychwstania. To one realizują pełną przynależność Syna do Ojca, miłości do Umiłowanego. A ból serca jest nieodzowny we wkraczaniu w doświadczenie śmierci. Bez Niego nie ma miłości, która przekracza ludzkie oczekiwania i nadzieje.

Ojcze, zabierz ode mnie lęk przed wkraczaniem w Twoją wolę, przed przekraczaniem moich ludzkich miłości, aby Twoja jedyna miłość mogła mnie napełniać i motywować. Daj mi wytrwałość, abym w Twoje woli odkrywał Twą obecność.

ks. Maciej Warowny

TOP