Czwartek, 19 września (Łk 7, 36-50)

Miłość za życie

Nie potrzeba doszukiwać się jakichś kryteriów wielkości grzechów, aby móc stwierdzić, które z nich odpuszczone, powodują większą miłość do Boga.

Bardzo niebezpieczne jest to rozumowanie. Grzech rodzi śmierć (Rz 6, 23), więc owocem przebaczenia jest powrót do życia. Dlatego istotą przypowieści jest ukazanie miłości, która rodzi się z doświadczenia przebaczenia. Bóg przywraca mi życie, kiedy okazuje mi miłosierdzie. Jedyną odpowiedzią godną tego faktu jest miłość do Niego. Ten, kto próbuje minimalizować swój grzech, porównywać z grzechami innych, tak naprawdę nie doświadczył miłości, która przebacza.

Proszę, abym nie gorszył się grzesznikami, którzy dotknięci Twoim miłosierdziem, okazują Ci większą miłość. Nie chcę też trwać w przekonaniu, że jestem sprawiedliwszy niż inni.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP