Piątek, 20 września (Łk 8, 1-3)

Ewangelizująca wspólnota

Wcześniej, w szóstym rozdziale, Łukasz przytacza listę imion dwunastu apostołów, których Jezus wybrał po całonocnej modlitwie.

Teraz, w ten sam sposób, z imienia, podaje listę kobiet, które towarzyszyły Jezusowi. Ale one przyłączają się do grona uczniów dzięki doświadczeniu uzdrowienia. Ich obecność przy Jezusie jest owocem wdzięczności wobec Tego, który pochylił się nad ich cierpieniem. Ale to Jezus jest Nauczycielem, który zgromadził tę wspólnotę, jej przewodzi i czyni misyjną. Ta wspólnota zapowiada Kościoła. Dlatego muszę sobie postawić pytanie, jakie jest moje miejsce w tej wspólnocie? Jaka jest moja misja?

Twoja obecność sprawia, że Kościół jest wspólnotą, która ewangelizuje. Spraw, abym poznał moje miejsce w tej wspólnocie i abym wypełniał misję, którą dla mnie przewidziałeś.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP