Sobota, 19 października (Łk 12, 8-12)

Pouczani przez Ducha

Chrześcijanin to ktoś, kto jest posłuszny Duchowi Świętemu, kto Go we wszystkim słucha, a Duch daje mu natchnienia, prowadzi drogą woli Boga, poucza, umacnia, napełnia radością.

Ten, kto neguje taką obecność Boga w życiu człowieka, neguje istotę miłości Boga, która realizuje się w relacji Boga do człowieka. Dlatego słowa Jezusa są tak twarde i chcą demaskować wiarę pozorną, bowiem to w kontekście prześladowań z powodu wiary, człowiek wypiera się Boga, pozory zawodzą. Ale Jezus zapewnia, że Duch Święty nigdy nas nie pozostawi samych i zawsze natchnie nas stosownym słowem.

Panie Jezu, w obliczu różnych form prześladowań wiary, w obliczu ignorowania Ciebie lub naśmiewania się, daj mi wytrwałą wierność i ufną wiarę oraz posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP