Niedziela, 17 listopada (Łk 21, 5-19)

Nie ma złego czasu

Literatura i film pełne są wizji końca świata. Jednym z czynników popychających ludzi ku sektom są przepowiednie o kataklizmach i zapewnienia, że w danej grupie, jeśli się do niej należy, będzie można się uratować.

A Jezus rysując wizję czasów ostatecznych zapewnia nas o swej mocy i ratunku. To prawda, że będą prześladowania, które przyjdą z najbardziej nieoczekiwanej strony, jak odrzucenie przez własnych rodziców. Jednak to, co jest dla nas najgroźniejsze, to nie prześladowania, katastrofy czy fałszywi prorocy, ale utrata ufności w miłość i opiekę Boga. I nie jest to niebezpieczeństwo tylko czasów ostatecznych, ale zagraża nam ono w każdej epoce.

Panie Jezu, ucz mnie wykorzystywać każdy czas, każdą sposobność, do dawania świadectwa o Tobie. Daj mi ufność wobec wszelkich niepokojów współczesnego świata.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP