Czwartek, 12 grudnia (Mt 11, 11-15)

Oczekiwany Eliasz

Wskazując na Jana Chrzciciela i nazywając go oczekiwanym Eliaszem, Jezus nawiązuje do tradycji Izraela, według której nadejście czasów ostatecznych będzie poprzedzone ukazaniem się Eliasza, który przygotuje Naród Wybrany na przyjęcie Mesjasza.

Jan wypełnia tę misję wzywając do nawrócenia i udzielając oczyszczającego obmycia w Jordanie. Uświadomienie sobie swej grzeszności, wyznanie popełnionego zła, pokorne zanurzeni się w wodzie stanowi przygotowanie na przyjście Zbawiciela. Droga nawrócenia to jedyny sposób, aby budować Boże królestwo. Każda przemoc sprzeciwia się jego naturze.

Panie, nie pozwól, abym przechodził obojętnie wobec wezwania do nawrócenia, które nieustannie do mnie kierujesz. Daj mi także udział w misji Jana Chrzciciela wobec tego pokolenia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP