Wtorek, 31 grudnia (Jn 1, 1-18)

Widzialny Bóg

W Jezusie oglądamy Boga. Ale nie chodzi tu o jakieś aspekty Jego fizycznego wyglądu, czy fragmentaryczne doszukiwanie się jakiś cech, które nam się podobają lub które budzą nasz sprzeciw.

Cała Osoba Jezusa objawia Boga. Nasze poznanie Boga dokonuje się poprzez kontemplację Jezusa, Jego słów i Jego czynów. To poznawanie nie przypomina lekcji historii, na których zdobywamy wiedzę o przeszłości, ewentualnie możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Poznanie Jezusa jest zawsze „tu i teraz”. Bóg, poprzez Swoje Słowo, Jezusa, daje się poznać każdemu z nas. On jest obecny w historii naszego życia. Poznać Boga to dostrzec tę obecność w naszym „dziś”.

Panie Jezu, kiedy świat przygotowuje się do świętowania przemijania, końca roku i łudzi się płytkimi nadziejami na „lepszy następny rok”, daj mi pewność, że Twoja miłość do mnie nigdy nie przemija, a Ty sam jesteś „Nieustannym Początkiem” w moim życiu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP