Słowo na dziś (27.04.2020)

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy.

Te słowa nie mogą przesłonić innych słów Jezusa o pokarmie: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.” J 4, 34 Bo pokarm, którym karmi Jezus to nie samo przystępowanie do sakramentów. On karmi sakramentem, słowem i Duchem, po to, abyśmy w Niego wierzyli i pełnili wolę Ojca. W przeciwnym wypadku pokarm będzie zmarnowany.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP