Słowo na dziś (22.05.2020)

«Wiele Ludu mam w tym mieście». Chrystus tak powiedział do Pawła. Dziś mówi do każdego z nas.

W naszych miastach do Jego ludu należy każdy: ochrzczony i nie, praktykujący i nie. Wierzący i niewierzący. Każdego trzeba traktować jako przynależącego do Chrystusa i każdego trzeba traktować jak św. Paweł: głosić mu dobrą nowinę o zwycięstwie Chrystusa.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP