Słowo na dziś (23.05.2020)

Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma znał już drogę Pańską,

przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy.” Eldad, Medad, Apollos... Oni nie wpasowali się w ludzkie schematy. Dobrze by było, żeby zwiastunów Dobrej Nowiny Pan Bóg wybierał sobie w uzgodnieniu z nami: dobrze urodzony, dobrze wykształcony (w owych czasach w szkole rabinackiej, dziś na wydziale teologicznym), z pobożnej rodziny. Niestety. Okazuje się, że swoich heroldów Bóg wybiera tak, jak On sam chce. Dlatego szukając woli Bożej nie należy patrzeć na osobę herolda, ale należy słuchać i rozeznawać treść jego przesłania.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP