Słowo na dziś (25.05.2020)

«Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś» Czasami Ewangelie malują piękny obraz tłumów idących za Jezusem,

a tym Jezusem uzdrawiającym, rozmnażającym chleb i ryby, przemieniającym wodę w wino. Ale wystarczyło, żeby zaczął mówić o krzyżu, o nawracaniu się, o karmieniu się ciałem Syna Człowieczego to tłumy błyskawicznie topniały. Ale nie stopniały do końca. Z tłumów zniknęli ci, którzy oczekiwali kazań zgodnych i ich pragnieniami, bez przypominania o codziennym krzyżu, bez „grobów pobieranych”. Ale zostali ci, którym sumienie mówiło: „On ma mówi prawdę” i tego głosu nie zignorowali. A Ewangelie i Dzieje Apostolskie relacjonują, że nawracali się i żydowscy kapłani, i faryzeusze. Bo sumienie było dla nich ważniejsze niż stanowiska i tytuły. Poszli za Cieślą z Nazaretu.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP