Słowo na dziś (2.06.2020)

Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią.”

Z jednej strony to słowa człowieka wychowanego w tradycji rabinistycznej, głoszącej, że czyny sprawiedliwych mogą przyspieszyć przyjście mesjasza, a z drugiej słowa pierwszego papieża widzącego, jak Kościół cierpi prześladowania ze strony potężnego świata. Piotr wśród prześladowań przypomina, że Kościół nie może ulegać zwątpieniu, nie może uwierzyć w to, że doczesne cierpienia to dowód na obojętność Boga. To jest właśnie światowe myślenie, które sieje zwątpienie wśród wierzących.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP