Słowo na dziś (3.06.2020)

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia.”

Ilość i nazwy darów Ducha Świetego nie są określone dogmatem, bo Duch wieje, kędy chce i tylko szum Jego słyszysz. Św. Paweł wymienił dziś cztery, z których trzy nie są wymieniane wśród siedmiu: miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Kto wie, czy w czasach, gdy miłość uważa się za tylko uczucie, że moc człowieka to jego kondycja fizyczna lub psychiczna, czy trzeźwe myślenie utożsamione jest z chłodną kalkulacją nie trzeba jeszcze mocniej przypomnieć, że prawdziwa moc, miłość i trzeźwe myślenie to dary Duch Świetego, a nie cechy człowieka.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP